СОТ изглежда приемат на работа хора, силно повлияни от нравите на борците с бухалките от началото на 90-те.

#СОТ #SOT #СОТ161 #ПавелВиденов #инжПавелВиденов #СЕКТРОН #СЕКТРОНООД #СОТЕООД http://www.sot.bg/info/?project=hs Continue reading СОТ изглежда приемат на работа хора, силно повлияни от нравите на борците с бухалките от началото на 90-те.